Kompletní pravidla hlasování a souhlas se zpracováním osobních údajů

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Albatros Media a.s., se sídlem: 5. května 1746/22, 140 00 Praha 4, IČO: 28377141 (dále jen „pořadatel”).

Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let, s trvalým bydlištěm či dlouhodobým pobytem na území České republiky (dále také jako „soutěžící” či „hlasující”).

Výhry, jejich výběr a předání

Dne 30. 11. 2021 bude z nominovaných škol vyhlášeno 14 výherců, z každého kraje jedna škola. Výherce obdrží poukázku ve výši 10.000, – Kč na nákup knih v e-shopu www.albatrosmedia.cz

Hlasování je možné od 22. do 29. 11. 2021.


Výhry budou výhercům předány po předchozí dohodě se zástupci Pořadatele, nejpozději do dvou měsíců od zveřejnění výsledků soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití nevydaných cen pro své další marketingové či obchodní potřeby. Pokud se výhru nepodaří předat zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra pořadateli soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

Odpovědnost Pořadatele za průběh soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání, předčasného ukončení či úpravy jejích Pravidel, a to i v průběhu soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok – výhry nelze nárokovat soudní cestou, nárok na výhru nelze převést na jinou osobu. Hodnotu výhry nelze vyplatit v hotovosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely propagace a vyhodnocení soutěže

Svou účastí v soutěži dává každý soutěžící Pořadateli souhlas ke zpracováním osobních údajů (dále jen „údaje“) za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu soutěže a za účelem předání či zaslání ceny. Dále uděluje souhlas s tím, že jeho jméno a příjmení bude v případě výhry uvedeno na webových a/nebo facebookových stránkách Pořadatele.

Zpracovávanými údaji jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa a v případě výhry i poštovní adresa, kterou výherce uvede jako kontaktní pro zaslání výhry.

 

Účastí v soutěži potvrzujete, že:

 • všechny souhlasy jsou poskytovány dobrovolně a mohou být kdykoliv písemně odvolány, a to zasláním e-mailu na adresu: gdpr@albatrosmedia.cz nebo zasláním dopisu na adresu Albatros Media a.s., 5. května 1746/22, 140 00 Praha;
 • všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány po celou dobu trvání hlasování a následně do 2 měsíců od jejího ukončení
 • berete na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení účasti v soutěži
  • právo namítat
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Tato pravidla jsou platná od 22. listopadu 2021