Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely propagace a vyhodnocení knižních darů

 

Účastí v nominacích na knižní dary v rámci Giving Books Week 2021 nám, jako pořadateli, udělujete ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v tomto rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení.

Svojí účastí v nominacích nám udělujete souhlas s tím, abychom vaše osobní údaje zpracovávali za účelem vyhodnocení nominací na knižní dary a výběru a kontaktování výherců.

Svojí účastí v nominacích nám udělujete souhlas s tím, abychom zveřejnili vaše jméno a příjmení ve spojení se subjektem či osobou, kterou nominujete, na webových stránkách a účtech na sociálních sítích, které spravuje Albatros Media. 

Zpracování osobních údajů je prováděno námi jako pořadatelem knižních darů. Osobní údaje však pro naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.

Účastí v nominacích na knižní granty potvrzujete, že:

– všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně a mohou být kdykoli písemně odvolány zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: gdpr@albatrosmedia.cz nebo zasláním dopisu, na naši adresu Albatros Media a.s., 5. května 1746/22,140 00 Praha;

 • všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány po celou dobu trvání nominací a následně do 2 měsíců od jejich skončení;
 • berete na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • právo namítat,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 
Tyto podmínky jsou platné od 1. listopadu 2021

V Praze dne 1. listopadu 2021